หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 3/2564) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
การประยุกต์ใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติในการบริหารทรัพยากรองค์กร กรณีศึกษา ระบบคลังสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟรี่การไฟฟ้า 1. นางสาวระวินันท์ พัฒนธนทรัพย์
อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล 13:00-16:00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU