หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ 3/2564) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
ระบบจัดการร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา ร้าน X_Game อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. นายณฐกร หีบแก้ว
อ.ดร.ณัฐอาภา สัจจวาที 08.30-12.00 น.
ระบบบริหารจัดการตู้หยอดเหรียญหน้ากากอนามัยผ่านแอปพลิเคชัน Line 1. นางสาวจิรภรณ์ จินดาดวง
อ.ดร.ณัฐอาภา สัจจวาที 08.30-12.00 น.
ระบบบริหารจัดการหอพักเดอะเฮอร์ริเทจ กรีนวิว 1. นางสาวรสสุคนธ์ ชะฎานิล
ผศ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 09.00 - 12.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU