หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ ) กลับหน้าหลัก
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
การซื้อขายผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษาร้านดินดำเฟอร์นิเจอร์ 1. นางสาวพัชราพรรณ สมศรีมี
- ยังไม่ระบุ (ให้รีบติดต่อ อ.ที่ปรึกษาด่วน)
การประยุกต์ใช้ IIS บน Window 2008 Server 1. อมรา ชูศร
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ แม่หมวยหมอนขิด ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 1. นางสาวจิดาภา ประสงค์สุข
2. นางสาวศรัณยพา เสมอศรี
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
ระบบสารสนเทศขายชุดสูท-ชุดข้าราชการห้องเสื้อแหม่มออนไลน์ 1. นางสาวสุภาพร รามประพฤติ
2. นางสาวอาริยา ศรีภักดี
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
เว็บไซต์การซื้อ-ขายเครื่องสำอางค์ ร้านบิวตี้ แคร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1. นางสาวศิรินันท์ ภูฉลาด
อ.ดร.ณัฐอาภา สัจจวาที
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิเวศน์ 1. วศิน สมอุดร
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU