หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นสอบโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (Project1) กลับหน้าหลัก


  แบบฟอร์ม ITP1 ภาคเรียนที่ 3/2560
  Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/www/htdocs/register_project.php on line 156 Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/www/htdocs/register_project.php on line 160 ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้เฉพาะวัน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึง วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
  ขณะนี้หมดเขตส่ง ITP1 แล้ว นั้นหมายความว่านิสิตจะไม่สามารถขึ้นสอบได้ ให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษาด่วน!!