หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นสอบโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (Project1) กลับหน้าหลัก


  แบบฟอร์ม ITP1 ภาคเรียนที่ 2/2560
  ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้เฉพาะวัน วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
หัวข้อโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา - ยังไม่ระบุ (ให้รีบติดต่อ อ.ที่ปรึกษาด่วน)
ผู้ศึกษา
รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล ห้องเรียน อีเมล์* โทรศัพท์*
 
รหัสนิสิตคนที่ 2 ชื่อ-สกุล ห้องเรียน อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์
  *สำหรับช่อง อีเมล์ และโทรศัพท์ จะใช้เป็น username และ password ในการทำรายการต่าง ๆ ต่อไป เช่น ใช้บันทึกใน ITP2 และบันทึกการเข้าพบที่ปรึกษา เป็นต้น
  และกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนคลิกปุ่ม "บันทึกข้อมูล"  
     
 
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU