หน้าแรก
Untitled Document
ข่าวประกาศด่วนจาก อ.ที่ปรึกษาโปรเจค กลับหน้าหลัก
นิสิต BC, คธ สามารถใช้งานพื้นที่ Server ของสาขาฯ ได้โดยที่ไม่ต้องส่งอีเมลมาขอ
นิสิต BC, คธ รหัสขึ้นต้นด้วย 54-57 สามารถใช้งานพื้นที่ Server ของสาขาฯ ได้โดยที่ไม่ต้องส่งอีเมลมาขอ ** ย้ำรหัสขึ้นต้นด้วย 54-57 ไม่ต้องขอ สร้างให้แล้ว
รหัสนิสิตที่ขึ้นต้นด้วยนอกเหนือจากนี้ให้ทำการขอเป็นกรณีพิเศษทางอีเมล
ekkachai.n@mbs.msu.ac.th*** กรุณาอ่านวิธีการใช้งานได้จาก ตัวอย่างการขอพื้นที่ BC


พื้นที่ Server ที่สร้างให้ ประกอบไปด้วย
- พื้นที่ในการ upload ข้อมูลเว็บไซต์ (source code) ที่เขียนด้วยภาษา php, java, html คนละ 50 MB
(กรณีจำเป็นต้องใช้พื้นที่เกินกว่า 50 MB ต้องร้องขอเป็นกรณีพิเศษ โดยปกติไม่เกิน 50 MB)
- ฐานข้อมูล MySQL จำนวน 1 ฐานข้อมูล


การนำพื้นที่ Server ไปใช้งาน
- นิสิตสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะสำหรับทำโปรเจค
ยกตัวอย่าง เช่น ใช้ในรายวิชา Web Programming, Internet Programming เป็นต้น
(เห็นนิสิตทำโปรเจครายวิชาบางวิชา เด็กยัง run source code ผ่าน localhost)
อ.เอกชัย
อีเมล :
ekkachai.n@mbs.msu.ac.th


วันที่ประกาศ: [2015-12-09 11:34:31] เวลา:
ประกาศโดย: ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU