หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 3/2559)
 
ห้องBC | BIT | ECOM | คธ (เทียบเข้า) |
       
ECOM      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  ระบบการจัดการ การรับซื้อ-ขาย ยางพารา ออนไลน์ - 1. นางสาวกวีรัตน์ แก้วตระกูล
2. นายปราโมทย์ สกุลฮูฮา
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU