หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 2/2563)
 
ห้องBC | BIT | คธ เทียบเข้า |
       
BIT      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง - 1. นางสาวรัตนประภา จันทร์กล้า
2. นางสาวรามาวดี งามงอน
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  Smart Mushroom Farming (โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ) - 1. นาย พงศธร ยั่งยืน
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา
  Smart Sentry กล่องยามอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง - 1. นางสาวกิตติยา โชติบ้านขาม
2. นายศุภโชค ทุ่นศิริ
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  การพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ ร้านK-Clothes - 1. นางสาวปุณญาดา พลซื่อ
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ - 1. นาย อภิสิทธิ์ ทองสง่า
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU