หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 2/2562)
 
ห้องBC | BIT | ECOM | คธ เทียบเข้า | คธ24(เทียบเข้า)4หน่วยกิต |
       
ECOM      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  การประยุกต์ใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิ๊บเชียงพาณิชย์ - 1. นางสาวนลิน ตรีศักดิ์
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
  การประยุกต์ใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิ๊บเชียงพาณิชย์ - 1. นางสาววุฒิพร ศรีธรราษฎร์
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
  ระบบการจองคิวและการจัดการร้านทำผมออนไลน์ กรณีศึกษาร้านนาร์แฮร์ดีไซน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นางสาวบวรลักษณ์ บรรเทา
2. นางสาวกมลชนก ช่างเกวียน
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
  ระบบการจัดการขายผลผผลิตทางการเกษตร: กรณีศึกษาฟาร์มแสนสุข บ้านเหล่ากว้าง ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร - 1. นางสาวบุญญารักษ์ กรมทอง
2. นายพงศธรณ์ แสนสุข
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
  ระบบบริหารจัดการการจองพื้นที่ตลาดนัดคลองถม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นางสาวรัตนา มีหนองใหญ่
2. นางสาวสร้อยเพชร สุโพธิ์
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU