หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 2/2562)
 
ห้องBC | BIT | ECOM | คธ เทียบเข้า | คธ24(เทียบเข้า)4หน่วยกิต |
       
BIT      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  ระบบการจองคิวร้านทำผมออนไลน์ผ่านระบบ Cloud Computing - 1. นางสาวเมธินี สุดลาวดี
2. นายอนุวัฒน์ แข็งขัน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU