หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 2/2562)
 
ห้องBC | BIT | ECOM | คธ เทียบเข้า | คธ24(เทียบเข้า)4หน่วยกิต |
       
BIT      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบจำลองโรงเรือนเพาะปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบปิด ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ - 1. นางสาวฐิติมา ขอมีกลาง
2. นางสาวเบญญาภรณ์ มกกงไผ่
อ.ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
  แบบฟอร์มเอกสารออนไลน์ กรณีศึกษา คณะบัญชีเเละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายพีรณัฐ อนาถรัมย์
2. นายกฤษณวัฒน์ เงาะปก
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
  ระบบการจองคิวร้านทำผมออนไลน์ผ่านระบบ Cloud Computing - 1. นางสาวเมธินี สุดลาวดี
2. นายอนุวัฒน์ แข็งขัน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบการจองคิวและการจัดการร้านทำผมออนไลน์ กรณีศึกษาร้านนาร์แฮร์ดีไซน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นางสาวบวรลักษณ์ บรรเทา
2. นางสาวกมลชนก ช่างเกวียน
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
  ระบบบริหารจัดการ ขายไอเทมเกมส์ออนไลน์ - 1. นายธนชาติ โชติศรี
2. นายนครินทร์ ล้วนกล้า
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
  ระบบบริหารจัดการการจองพื้นที่ตลาดนัดคลองถม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นางสาวรัตนา มีหนองใหญ่
2. นางสาวสร้อยเพชร สุโพธิ์
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
  ระบบบริหารจัดการร้านไฟเบอร์กลาส กรณีศึกษา บริษัท เซฟ ไฟเบอร์กลาสแทงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - 1. นางสาวจุฑาพร ชนะสงคราม
2. นางสาวศศิภา ไขกัณหา
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU