หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 2/2560)
 
ห้องBC | BIT | ECOM | คธ (เทียบเข้า) |
       
BIT      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  ระบบการบริหารจัดการสั่งอาหารออนไลน์ - 1. นายนพรัตน์ กทิศาสตร์
2. นางสาววริศรา กองแก้ว
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU