หน้าแรก
Bura Flower
ตรวจสอบรายชื่อ (นิสิตต้องลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะใช้บริการนี้ได้) กลับหน้าหลัก
แบบฟอร์ม ITP1 ภาคเรียนที่ 3/2564
  กรุณากรอกรหัสนิสิตเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 
  1. กรอกรหัสนิสิตของนิสิต พร้อมกับรหัสคู่โปรเจคของนิสิต (กรณีที่ทำโครงงานแค่ 1คนก็ให้กรอกเพียงแค่ช่องแรกเท่านั้น)
  2. กดปุ่ม ตรวจสอบ
  3. ตรวจสอบดูสถานะว่ามีข้อมูลหรือไม่
  4. กรณีที่นิสิตคนใดคนหนึ่งไม่มีข้อมูลจะไม่สามารถทำการ กรอกข้อมูล ITP1 ได้ จนกว่าจะมีข้อมูลครบทั้งคู่
  5. กรณีที่ข้อมูลครบ จะมีลิงค์ กรอกข้อมูล ITP1 แสดง ให้ทำการคลิกที่ลิงค์ เพื่อกรอกข้อมูล ITP1
รหัสนิสิตคนที่1
รหัสนิสิตคนที่2  
รหัสนิสิตคนที่3  
รหัสนิสิตคนที่4