หน้าแรก
Untitled Document
ติดต่อเรา  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และการจัดการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้งเดิม : ถ.มหาสารคาม-โกสุมพิสัย ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 6000, 6001
โทรสาร 0-4372-1193 ต่อ 105
ที่ตั้งใหม่ : ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4333, 0-4375-4321 ต่อ 3401, 3402
โทรสาร 0-4375-4422
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU